Kategorier
Besiktning

Besiktningsman i Göteborg – undersökningsplikt

Att köpa ett nytt hus utan att först undersöka det noggrant kan liknas vid att köpa “grisen i säcken”. Istället bör en besiktningsman i Göteborg anlitas.

Den som köpt ett hus utan besiktning kan lätt bli efterklok. Köper man ett hus måste en certifierad besiktningsman anlitas. Efter en sådan inspektion upprättas ett detaljerat protokoll av iakttagelserna. Utan ett sådant protokoll är det svårt att hänvisa till dolda fel vid köpet. Ett besiktningsprotokoll kan vara ett helt avgörande dokument vid en annalkande rättslig prövning.

En besiktningsman i Göteborg arbetar naturligtvis även med stora projekt och entreprenader. Den som arbetar med projekt som kräver bygglov, rivningslov och marklov behöver ha någon som är kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig måste identifiera problem som kan dyka upp under resans gång och ska se till att gällande regler och lagar följs.

Besiktningsman i Göteborg med entreprenad

En entreprenadbesiktning innebär att besiktningsmannen ser till att olika kontraktsvillkor blir uppfyllda. Övervakning görs av att det fysiska genomförandet sker korrekt. Tekniska dokument som ingår i projektet granskas. Syftet är självklart att projektet ska genomföras enligt tidsplan och till rätt kostnad. Ett kunnigt besiktningsföretag i Göteborg tar på sig denna typ av entreprenadbesiktning. Ett besiktningsföretag har byggherrar som privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som kunder.

Att utföra husbesiktning vid nyproduktion är nödvändigt. En beställare måste säkerställa att projektet genomförts enligt kontraktet och att lagar och regler för branschen har följts. Sådana projekt kräver besiktningsmän som varit med länge och har gedigen erfarenhet. En besiktningsman måste givetvis arbeta objektivt och ha förtroende från inblandade parter.