Kategorier
Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete räddar liv och egendom

I de flesta verksamheter finns det risk att brand kan uppstå. Genom att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete kan människoliv och egendom räddas.

Den som upplevt att en brand uppstått glömmer det aldrig. Oavsett hur elden uppstått kan den sprida sig snabbt. Och att i all hast släcka en brand genom att kväva den eller spruta vatten på den är inte helt enkelt. I panik är det lätt att en befintlig släckutrustning används fel och att åtgärderna förvärrar situationen.

På ett företag måste ett förebyggande brandskyddsarbete genomföras. I första hand ska man se till att lokaler och utrymmen är rätt utförda som brandceller. Uppstår eld i ett utrymme ska det inte utan vidare spridas brand och brandgaser till angränsande rum. Detta kräver att dörrar och genomföringar för vatten, el och ventilation är brandtäta. I bästa fall kan branden kvävas när syretillförseln blir begränsad.

Systematiskt brandskyddsarbete i nya lokaler

Erik är företagare och på sin fabrik tillverkar han livsmedelsprodukter och färdigrätter i stor skala. Han har köpt upp ett konkurrerande företag. Tillverkningen ska samordnas och Erik börjar med att inspektera det förvärvade företagets lokaler och han oroar sig speciellt för att brand kan uppstå vid produktion av friterade maträtter. Systematiskt brandskyddsarbete behöver nog göras, tänker han högt för sig själv. Erik kontaktar därför ett företag som kan sådant.

När brandingenjörerna gått igenom lokalerna får Erik en diger lista med åtgärder som måste genomföras. Om matolja tar fyr kan det krävas ett särskilt släckningssystem. De befintliga pulversläckare som finns kan vid användning till och med förvärra situationen. Lokalerna har successivt blivit tillbyggda och mellan utrymmena finns naturligtvis dörrar men även genomföringar för ventilation och el. En brandtätning måste genomföras. Och sist men inte minst är det nödvändigt att personalen på den nya fabriken måste utbildas avseende brandskydd.