Kategorier
Stålkonstruktioner

Beställ stabila stålkonstruktioner i Stockholm

En stor fördel med de stålkonstruktioner som tillverkas i Stockholm är att de kan produceras i mindre moduler som sedan kan monteras ihop på valfri plats.

Stål är ett mycket användbart och uppskattat byggmaterial. Det är en legering, dvs blandning av järn och kol. Om kolhalten i stålet överstiger 0,4% så blir stålet härdat vilket innebär att det blir hårdare. Stål med en kolhalt under 0,4% påverkas inte av härdning och kallas järn, även om det rent tekniskt sett är stål.

Företag med egen verkstad som tillverkar stålkonstruktioner har möjlighet att tillverka precis de konstruktioner som beställaren behöver, ofta på kort tid. Stål kan användas till om- och påbyggnader men det finns många andra användningsområden för stålkonstruktioner. Möjligheten att tillverka moduler i verkstaden som sedan transporteras till byggplatsen för montering är fördelaktigt både ur ekonomisk synvinkel och ur miljöperspektiv.

Stålkonstruktioner används flitigt inom byggindustrin

När man anlitar ett företag som arbetar med stålkonstruktioner i Stockholm, och har en egen verkstad, så kan man få hjälp med både de bärande delarna och med de praktiska inredningsdetaljerna. Fördelen med att kunna få konstruktionerna levererade som moduler är att de blir lättare att transportera. Detta innebär bland annat minskade bränslekostnader. Kunniga hantverkare följer med transporten och monterar ihop modulerna på plats.

Några exempel på det man tillverkar är:

  • Trappor
  • Räcken
  • Grindar
  • Tak: entrétak, skärmtak och undertak
  • Stålstommar
  • Hisschakt
  • Avväxlingar


Det lönar sig att på ett så tidigt stadium som möjligt i projekteringen kontakta företaget som arbetar med stålkonstruktioner för att få expertråd om hur de bäst kan användas. Med lång erfarenhet och mycket kunskap kan man få många nya infallsvinklar på hur det hållbara och vädertåliga materialet bäst kan utnyttjas. Stål är ett naturmaterial som kan återanvändas i stort sett hur många gånger som helst vilket gör det till ett miljövänligt alternativ.