Kategorier
Bygg

Att tillverka en linskiva är inte det allra enklaste

En linskiva behövs när det är tunga anordningar som ska hängas upp. Då måste en lina löpa i ett spår som är försett med släta jämna spår. Det är viktigt att det blir precis rätt dimension.

Om du har behov av en linskiva ska du veta att det går att få den tillverkad precis efter de mått du vill ha. Det finns ett antal olika varianter av storlekar som kan användas och de mäts i diameter. På så sätt kan du veta vilken storlek du behöver, men för en lekman kan det te sig som en oändligt massa saker att hålla reda på. Är det inte storlekar så är det andra dimensioner. Vitsen med en linskiva är att få en lina att löpa smidigt och jämnt. På ett sådant sätt kan man hissa upp tunga maskiner och balkar i till exempel en byggnadsställning. Inget som hackar eller stoppar upp, allt flyter på i en jämn rörelse.

Hur du får en linskiva att fungera

För att du ska kunna få en linskiva att fungera är det viktigt att du tar hand om den så att de linor som ska löpa i spåret glider fint. Linskivan ska helst vara svarvad av stål om du vill ha en skiva med god och långvarig stabilitet. En skiva är försedd med ett kullager och det är viktigt att veta att de oftast har skyddsplåtar och därför inte behöver eftersmörjas. Det är annars lätt att tro att du behöver smörja dem titt som tätt.

Kategorier
Bygg

Pålning skapar stabilitet överallt

Om man har tomten men, det är svårt att bygga där eftersom marken inte är stabil, så löser man det med pålning. Då kan man låta grunden vila på starkt förankrade pålar som går ner till berg.

Det finns många platser som ligger bra till för att bygga en industri- eller bostadsfastighet. Att de inte redan har bebyggts kan bero på att det är dåliga markförhållanden. Med den moderna teknik som finns för pålning, är det inte längre problematiskt att göra så att det går att bygga.

Företag som arbetar med pålning har många alternativ att erbjuda. De har en maskinpark som klarar de flesta utmaningar, och de har kunnandet för att göra ett säkert och bra jobb.

Allt måste ju stå på en stabil grund. Det spelar ingen roll om det bara är små byggnader som villor, garage eller altaner som ska byggas. Man kan behöva påla för att få rätt säkerhet. När man anlägger stora industribyggnader eller hyresfastigheter, är det oftast självklart, för där är kraven hårdare eftersom det är en stor belastning.

Företag som gör pålning har den erfarenhet och utrustning som behövs

Det är inte bara bra utrustning som krävs för att utföra ett säkert arbete. Erfarenhet och kunnande är lika viktigt, och därför kan man finnas till hands redan under projekteringen av en byggnad för att ge expertisråd.

Kunskaper om geoteknik och moderna pålningsmetoder gör att man kan komma med lösningar för både enkla och riktigt svåra förhållanden. Därför är det bra att kontakta rätt företag redan från början.