Kategorier
Solceller

Solceller av hög kvalitet

När det gäller solceller ska man försäkra sig om att ett etablerat företag sköter installationen. Möjlighet till uppföljning och service ger säker drift.

Solceller har gått från att vara en smal, alternativ energilösning till att bli en av de vanligaste energikällorna i hem och hos företag. Stora industribyggnader är som gjorda för att inhysa en solcellsanläggning med sina stora platta tak. I städerna finns höghus där takytan överhuvudtaget inte används till något. Men även villaägare och lantbrukare har stora ytor som inte används men som har en stor potential när man använder solceller.

I takt med att solceller blivit så uppskattade har också marknaden förändrats. Många nya aktörer utan större erfarenhet har dykt upp. Med bristande erfarenhet ökar riskerna för undermålig installation. Om solcellerna inte monteras på rätt sätt kan de orsaka skador på underlaget vilket kan resultera i läckage med vattenskador som följd. Billiga solceller av sämre kvalitet kan också bli dyrbara om de exempelvis inte klarar av det nordiska klimatet.

Att investera i solceller av god kvalitet lönar sig alltid

När man bestämt sig för att installera solceller och anlitar ett etablerat företag får man tillgång till deras eget montageteam. Detta innebär att de känner materialet från grunden och vet hur det ska monteras på bästa sätt. De solceller man väljer bör följa certifieringen enligt kvalitetssystemet ISO 9001. Det är också viktigt att alla krav och rekommendationer från berörda myndigheter följs noggrant.

Seriösa företag som arbetar med solceller kan hjälpa till att, efter ett hembesök, skapa den mest effektiva anläggningen för just ditt hus. Efter installationen får man dessutom en omfattande dokumentation över materialet. Som alla andra installationer så kräver solceller regelbundet, om än minimalt, underhåll och service för att leverera gratis el. Med rätt leverantör ingår detta som en naturlig del av installationen.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: solinstallation.se

Kategorier
Solceller

Solceller Göteborg – hur ser dina möjligheter ut? 

Det finns två stora anledningar till varför man ser att solceller i Göteborg är vanligare idag än förut. Bortser man från det givna – att solceller både blivit bättre och billigare att installera – så handlar det primärt om att allt från villaägare, fastighetsägare, företag, lantbrukare och BRF:er söker sätt att sänka sina kostnader för el – och där blir solceller på tak i Göteborg ofta en perfekt lösning. 

Utöver detta så handlar det också om ett aktivt val för en bättre värld och en bättre miljö. Ju fler som tar steget mot solceller i Göteborg – desto bättre är det för vår värld. 

Undersök möjligheterna för solceller innan

Det man emellertid bör veta är att solceller inte passar för alla. Har man exempelvis ett hus med fel typ av tak eller som står i fel läge jämte solen så kan det kosta mer än vad det smakar. Detta måste man således kolla upp innan – och med fördel så kan man låta en expert på området ta hand om det. 

Väljer du ett företag inom solceller i Göteborg för en framtida – eventuell – installation så inkluderas även undersökning av dina förutsättningar och möjligheter att installera solceller på tak i Göteborg innan. Det bör således vara ditt första steg. 

Solceller – du producerar egen el 

Grunden i solceller – och den stora fördelen – ligger i att du tar ett steg från att vara en konsument och istället blir en producent av el. De flesta insåg under förra vintern att elpriset är allt annat än en konstant. Tvärtom: att det ständigt steg och nådde nya nivåer gjorde att många också insåg att man måste investera för att sänka sina kostnader. 

Genom solceller så kan du producera el för dina behov – och i många fall också få ett överskott som kan säljas vidare. Det är, om förutsättningarna finns, ett riktigt bra beslut. 

Kategorier
Solceller

Solceller till er BRF – vilka fördelar finns?

Om ni överväger att installera solceller i er BRF finns det saker som kan vara värda att fundera på innan man gör investeringen. Här kommer några tips.

Ni har diskuterat olika metoder att spara el i er bostadsrättsförening. Tankar om att göra som flera andra föreningar och installera solceller har kommit på tal flera gånger. Eftersom det ligger i föreningens intresse att spara och även i någon mån bli självförsörjande, känner ni i styrelsen att det bör tas på allvar och börjar diskutera möjligheten att göra slag i saken.

Denna artikel är tänkt att på ett kort och övergripande sätt belysa de fördelar som finns med att installera solceller i er BRF, hur man kan sänka föreningens elkostnad och väga kostnad mot vinst på längre sikt.

Solceller som låter en BRF generera egen el

Få har nog missat vilka fördelarna med solceller är – man blir självförsörjande med sin el och man kan sälja elöverskottet och på så vis tjäna pengar. Dessutom är, till skillnad mot vad många tror, solceller fullt dugliga att generera el även under de mulna dagarna på året. Givetvis kostar det en slant att installera, men det är en kostnad man får tillbaka på längre sikt med råge.

Solceller och solpaneler kan användas av de flesta, från privatpersoner med villa till företag och givetvis som i denna artikel, bostadsrättsföreningar. Om ni har som plan att installera solceller i er BRF, kan det vara en bra idé att bilda en projektgrupp som har som ansvar att sköta allt som har med detta att göra.

Att diskutera kring möjligheterna med solceller till BRF:en

Anordna gärna workshops där ni pratar om möjligheterna och fördelarna med solceller. Ta upp dessa tankar och planer på era styrelsemöten för att se vilka som kan vara intresserade av att delta i projektet. Att ha goda relationer och nätverka kring alla idéer kring förändringar i en bostadsrättsförening är viktigt. Och planerar ni att installera solceller i er BRF, är det angeläget att det finns ett genuint stöd för projektet.

Även efter att man valt att installera solceller till sin BRF bör man hålla regelbundna möten. Där följer man upp resultatet och ser till att visa mätbara data på att investeringen har gynnsamma effekter både på föreningens ekonomi och energiförsörjning. 

Ta er som BRF tid att göra research om solceller 

Är man som bostadsrättsförening i begrepp att ta steget att investera i solceller, är nästa steg att undersöka vilka leverantörer som finns tillgängliga. Att ta sig tid att göra research och jämföra olika typer av solceller för att se vilken variant som passar er BRF bäst, är verkligen att rekommendera. När ni sedan hittar en leverantör som ni tror passar er, är det en bra idé att ta kontakt med dem och tala om för dem vad ni är ute efter. 

Ni bör kunna få både ett prisförslag och en tidsplan för när solcellerna kan vara på plats. De flesta föreningar väljer att montera sina solceller på taken till husen. Diskutera inom föreningen var ni tycker det är mest lämpligt att installera solcellerna.