Kategorier
Solceller

Solceller till er BRF – vilka fördelar finns?

Om ni överväger att installera solceller i er BRF finns det saker som kan vara värda att fundera på innan man gör investeringen. Här kommer några tips.

Ni har diskuterat olika metoder att spara el i er bostadsrättsförening. Tankar om att göra som flera andra föreningar och installera solceller har kommit på tal flera gånger. Eftersom det ligger i föreningens intresse att spara och även i någon mån bli självförsörjande, känner ni i styrelsen att det bör tas på allvar och börjar diskutera möjligheten att göra slag i saken.

Denna artikel är tänkt att på ett kort och övergripande sätt belysa de fördelar som finns med att installera solceller i er BRF, hur man kan sänka föreningens elkostnad och väga kostnad mot vinst på längre sikt.

Solceller som låter en BRF generera egen el

Få har nog missat vilka fördelarna med solceller är – man blir självförsörjande med sin el och man kan sälja elöverskottet och på så vis tjäna pengar. Dessutom är, till skillnad mot vad många tror, solceller fullt dugliga att generera el även under de mulna dagarna på året. Givetvis kostar det en slant att installera, men det är en kostnad man får tillbaka på längre sikt med råge.

Solceller och solpaneler kan användas av de flesta, från privatpersoner med villa till företag och givetvis som i denna artikel, bostadsrättsföreningar. Om ni har som plan att installera solceller i er BRF, kan det vara en bra idé att bilda en projektgrupp som har som ansvar att sköta allt som har med detta att göra.

Att diskutera kring möjligheterna med solceller till BRF:en

Anordna gärna workshops där ni pratar om möjligheterna och fördelarna med solceller. Ta upp dessa tankar och planer på era styrelsemöten för att se vilka som kan vara intresserade av att delta i projektet. Att ha goda relationer och nätverka kring alla idéer kring förändringar i en bostadsrättsförening är viktigt. Och planerar ni att installera solceller i er BRF, är det angeläget att det finns ett genuint stöd för projektet.

Även efter att man valt att installera solceller till sin BRF bör man hålla regelbundna möten. Där följer man upp resultatet och ser till att visa mätbara data på att investeringen har gynnsamma effekter både på föreningens ekonomi och energiförsörjning. 

Ta er som BRF tid att göra research om solceller 

Är man som bostadsrättsförening i begrepp att ta steget att investera i solceller, är nästa steg att undersöka vilka leverantörer som finns tillgängliga. Att ta sig tid att göra research och jämföra olika typer av solceller för att se vilken variant som passar er BRF bäst, är verkligen att rekommendera. När ni sedan hittar en leverantör som ni tror passar er, är det en bra idé att ta kontakt med dem och tala om för dem vad ni är ute efter. 

Ni bör kunna få både ett prisförslag och en tidsplan för när solcellerna kan vara på plats. De flesta föreningar väljer att montera sina solceller på taken till husen. Diskutera inom föreningen var ni tycker det är mest lämpligt att installera solcellerna.