Kategorier
Geoteknik

Geoteknisk undersökning ger dig full koll på vad som finns i marken

En geoteknisk undersökning är en undersökning som ger dig välgrundade kunskaper om marken du tänkt bygga på, och även om vad som tyvärr kan gömma sig i den.

En geoteknisk undersökning utförs med fördel i god tid inför ett kommande byggprojekt. Beroende på vad undersökningen visar kan man behöva göra grundläggande ändringar i planeringen av den nya fastigheten. Det kan till och med handla om att tänka om helt gällande materialval eller placering.

En geoteknisk undersökning handlar om att fastställa hur marken på platsen där bygget ska ske är beskaffad. Är det berggrund eller lös lermark? Detta medför helt olika förutsättningar för det kommande byggprojektet. Det är klokt att låta en geoteknisk undersökning utföras av fackmän på området. Det räcker inte med att ta några spadtag på egen hand och titta på jorden.

Geoteknisk undersökning särskilt viktigt på gammal industritomt

En geoteknisk undersökning kan också visa på eventuell kontamination i marken. Med “kontaminerad mark” menas mark som också skulle kunna kallas förgiftad. Det låter dramatiskt, men är relativt vanligt. Detta gäller särskilt mark där det tidigare legat industrier eller bensinstationer. Tidigare generationers industrier behövde inte följa samma strikta krav på utsläpp som dagens industrier.

Om du är det minsta osäker på vad som tidigare funnits på platsen där du tänkt bygga ditt nya hus är det definitivt läge att låta en geoteknisk expert undersöka vad som finns i marken på tomten. Den kan behöva saneras innan byggstart, vilket påverkar tidsplaneringen för bygget. Glöm inte att informera din byggfirma om resultaten från den geotekniska undersökningen.

Ta reda på mer genom att besöka: geotekniker.se