Kategorier
Trädfällning

Säkra din tomt och fastighet med trädfällning i Nacka

Varför ska du använda dig av trädfällning i Nacka? Vi behöver väl de träd vi har? Ja, träd är förstås viktiga men vi måste skydda liv och egendom också.

Träd ger liv. De reglerar luft, vattenmängd i marken och temperatur. De skyddar och många sorter ger frukt eller annat. De är vackra. Ändå kommer det alltid att finnas situationer där man av någon anledning behöver använda sig av trädfällning i Nacka. Vi talar till exempel om träd som nått sin fulla livslängd.

Gamla träd kan vara osäkra för djur, människor och hus. När ett träd är murket fälls det relativt enkelt av hård blåst och kan då åstadkomma stora skador. Detsamma gäller träd som har sjukdomar eller fått skador av olika slag. Genom fällning åstadkommer man en säkrare miljö. Ibland hotar rötter eller grenar strukturer som byggnader eller annat.

Trädfällning är ett jobb för proffs

Riktigt små träd i kategorin sly kan den entusiastiska men eftertänksamma hemmansägaren ta hand om själv. Träd är tyngre än man tror, inte minst rötter. Allt större än så ska hanteras av yrkesvana personer. Det är ett smart sätt att undvika att inte bara fälla ett specifikt träd utan skada både dig själv och diverse annat.

Stora, höga och yviga träd kan behöva sektionsfällas, så även träd som står illa till. Då själva fällningen är klar behöver stammen kvistas och kapas och ris tas bort. Det är inte fel att även ta bort stubben, vilket är ett kapitel för sig. Ta kontakt med en seriös firma för bedömning och offert.