Kategorier
Okategoriserade

Ventilation Uppsala – frisk och fräsch luft är ett måste 

Hur ser din ventilation i Uppsala ut?  Oavsett om man talar om hemmet, om en arbetsplats, om barnens skola eller om exempelvis offentliga miljöer och lokaler så är ventilation en väldigt viktig fråga. I Sverige har vi till och med lagar som stipulerar detta. 

Sedan 1991 finns ett beslut i Riksdagen om att en OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll – ska utföras i alla lokaler, byggnader och fastigheter. Detta var ett beslut som byggde på att vi, helt enkelt, har enorma problem och att den ventilation som fanns i fastigheter och lokaler, helt enkelt, inte var av god kvalitet. 

Hälsoeffekter av undermålig ventilation 

Med sämre ventilation i Uppsala kommer också problem. Dels så kan det handla om att en byggnad kan få en massa fukt- och mögelskador som angriper bärande delar av konstruktionen. Dels så kan det också innebära hälsoproblem där man som boende kan utveckla både astma och allergier. 

Genom en OVK – som utförs med regelbundna och, utifrån vilken typ av fastighet och vilken ventilation i Uppsala det handlar om, intervaller så kan man säkerställa att folk inte blir sjuka. 

Ventilation Uppsala – sämre ventilation ger sämre koncentration

Sämre ventilation i Uppsala kan också synas på din prestation. Många vill göra gällande att en sämre prestation ju längre en dag lider hör ihop med att man helt enkelt blir tröttare – och att det således är en naturlig reaktion. 

Vi skulle emellertid säga att förklaringen är att göra det väldigt lätt för sig. I många fall kan en sämre prestation och en sämre koncentration handla om att den ventilation som finns inte är tillräckligt bra. 

Ser man till exempelvis en arbetsplats – eller ännu värre: en skola – så kan detta få förödande konsekvenser för den enskilde individen och för arbetsplatsen i stort. Kan man inte hålla sin koncentration uppe så kommer det att påverka exempelvis betygen hos en elev – eller resultatet för ett företag. Med relativt enkla medel kan er ventilation i Uppsala göras bättre och där ni genom detta också får tillgång till frisk, fräsch och cirkulerande luft. Det är en fråga att ta på allvar.