Kategorier
Bygg

Anlita en geotekniker

Planerar du att bygga en villa på mark där det tidigare ej har byggts? I så fall så krävs det en bättre planering än om du skulle bygga på mark där det redan står en massa byggnader. Man kan i sådana lägen agera på samma sätt som större entreprenörer gör i samband med att de planerar och projekterar för byggen. Startskottet för dessa innebär att de anlitar geotekniker som undersöker jord och mark.

Genom att en geotekniker tar reda på exempelvis vilken jordtyp det handlar om, hur många lager jord som finns samt hur stor belastning den uppskattas klara av så kan man också säkerställa att projektet får rätt start – och att det sedan också kan ske utan kostsamma stopp i framtiden. Samma sak kan du som planerar att bygga ett hus göra.

Genom att låta en geotekniker undersöka jord och mark så får du exakta svar om exempelvis vilken typ av grundläggning som ska användas – och ditt framtida hus ska stå på. Det ger dig dels en trygghet i att arbetet sker utan överraskningar, men även att huset kommer att klara av exempelvis sättningar utan att det tappar i stabilitet. Det handlar om en riktigt bra investering att ta. En geotekniker för skillnad och ser till att ditt villabygge förvandlas till ett effektivt och säkert projekt.

Hitta rätt företag inom geoteknik

Det du ska tänka på är att välja rätt företag inom geoteknik. Erfarenhet är en nyckel i detta. Ju längre företaget varit verksamt – desto bättre är det. Var även noga med referenser. Ett tips gällande det senare är att kolla upp om man varit inblandade i större projekt. Har man det så är det ett kvitto på att man också håller hög klass och levererar en tjänst som du verkligen kommer att ha nytta av.

Hoppar du över den geotekniska undersökningen så tar du en risk som är att anse som otroligt onödig. I sammanhanget så är en geotekniker en blygsam kostnad som säkerställer att du får en effektivare väg fram till inflytt.

Läs mer om geoteknik på denna sida: geoteknikerna.se